Advisory Board

Chief Advisor:

        Prof.  Nagen  Saikia

    Advisors:

        Mr. Prasanta Phukan (MLA)

        Mr. Rituparna Baruah (MLA)

       

        Mr. Amiya Hazarika

        Dr. Dinesh Ch  Goswami

        Dr. Amal Chandra Kataki

        Dr. Santanu Kumar Sarma

        Dr. Ananda Bormudoi

        Mr. Nirod Dutta

        Mr. Cheniram Borah

 

EXECUTIVE COMMITTEE

    President:

        Dr. Alak  Kumar  Buragohain

    Vice President:

        Dr. Rina Ahmed

        Mrs Dipali Saikia

        Mr Debasish  Borpujari

    Secretary:

        Ms Panna  Bharali

        M:  94354 76027

    Addl.  Secretary & Honorary Program Director

        Dr. Gayatri Gogoi

    Joint-Secretary:

        Dr. Gourangie Gogoi

        Mr Wazir Bin Qutub

        Mr Ratan Hazarika

    Treasurer:

        Manjula  Agarwal

        M:  94351 31964

    Asst. Treasurer:

        Mr Himmat  Choudhury

 

PALLIATIVE CARE

    Convenor:

        Dr. G. S. Borgohain

    Nodal Officer:

        Dr.  Deepsikha Thengal

    Executive  Members:

        Dr. Rudra  Kanta  Gogoi

        Dr. Momi  Neog

        Dr. Siddhartha Sarmah

        Dr. Fouzia Shareen  Hakeem

        Mr Niranjan  Bagaria

        Mr Partha Pratim Bhuyan

        Mrs Dalimi Gogoi

        Mrs Ashmita Kalita

Nursing Team:

   
   
 
       

1. Kobita Rajwar
2. Dimpee Keot
3. Sangita Kurmi
4. Tripti Lodh

5. Rupali Baruah

 

Volunteers Team

1. Moushumi Gogoi
2. Karabi Hazarika
3. Musfi rahman Hazarika
5. Simanta Phukan
6. Nilutpal Sarmah

7. Bivash Malakar

AMCH Support Team

1. Dr Jibon Gogoi, Patron

2. Dipika Bordoloi, Team Leader

3. Sautam Roy

4. Sibani Biswakarma

5. Priyanka Das

 

Guwahati Support Team

1.Mr. Ajoy Dutta
2.Mrs. Aditi Barua
3.Ms. Himashree Devi

4.Ms. Nikita Talukdar

5.Mrs. Monmoromi Mahanta